7 jaar deverfwebshop

deverfwebshop.be wordt zeven jaar en dat vieren we met cadeau's voor jou!

 

Hoera!

deverfwebshop.be wordt zeven jaar en jij krijgt de cadeau's! Bestel je tussen 15 juni en 30 juni 2022 voor € 300 of meer, dan krijg je een ticket voor Pairi Daiza t.w.v. € 38 GRATIS bij je bestelling. Bovendien maak je ook nog kans om een voucher t.w.v. € 300 te winnen voor het Pairi Daiza Resort.

 

Wat moet je doen?

 1. Bestel tussen 15 juni en 30 juni 2022 voor € 300 of meer.
 2. Check hieronder of je voldoet aan alle actievoorwaarden.
 3. Schrijf je in voor de actie helemaal onderaan de pagina met het mailadres waarmee je bestelde.

 

Wees er als een jachtluipaard bij, want de gratis tickets zijn slechts voor de eerste 20 bestellers en op is op

via GIPHY

 

Actievoorwaarden

1 Algemeen

 1. De actie wordt georganiseerd door deverfwebshop, gevestigd te Zavelstraat 7, 9190 Stekene.
 2. De volledige actie bestaat uit twee onderdelen:
  1. een cadeau (zie art. 2)
  2. en een prijs (wedstrijd, zie art. 3).
 3. deverfwebshop behoudt zich het recht om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Deverfwebshop kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege deverfwebshop.
 4. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de actie gelden eveneens als punt van reglement.
 5. De actie staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van deverfwebshop, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van deverfwebshop, voor te leggen. Ondernemingen of rechtspersonen zijn uitgesloten van de actie.
 6. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in dit artikel en gelden bovenop de huidige algemene voorwaarden.
 7. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 8. Pairi Daiza kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de wedstrijd. 
 9. Geen enkele van de prijzen of cadeaus is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 10. Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen, zowel voor een ticket als aan de wedstrijd voor de voucher. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt deverfwebshop enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van deverfwebshop om toepassing te maken van artikel 11.
 11. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt deverfwebshop zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties of wedstrijden van deverfwebshop uit te sluiten.
 12. De persoonsgegevens die worden verzameld over de deelnemers, worden steeds verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van deverfwebshop, die u kan consulteren op onze website: https://www.deverfwebshop.be/nl/service/privacy-policy/.
 13. Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is deverfwebshop de enige organisator.
 14. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan deverfwebshop hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
 15. De actie met gratis tickets en wedstrijd lopen van 15 juni t.e.m. 30 juni 2022, of in het geval van de actie met gratis tickets zo lang de voorraad strekt. 

2 Actie met gratis tickets

 1. Het cadeau in deze actie is: één ticket voor Pairi Daiza. In totaal geeft deverfwebshop twintig tickets weg aan de personen die voldoen aan alle deelnamevoorwaarden. Één ticket geeft een volwassene (van 12 tot 59 jaar) toegang tot Pairi Daiza. De totale waarde van één ticket bedraagt € 38,-.
 2. Tickets uit deze actie kunnen niet geruild worden voor andere tickets (vb. kind, 65+,...).
 3. Er wordt maximaal één ticket toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
 4. Mensen kunnen deelnemen door tijdens de actieperiode een bestelling te plaatsen van minimaal € 300,- op deverfwebshop.be, indien zij voldoen aan de voorwaarden voor deelname, vermeld in deze actievoorwaarden, en deze aanvaarden door zich onderaan deze pagina te registreren met het e-mailadres waarmee de bestelling wordt geplaatst. Deelnemers hoeven verder geen speciale handelingen te verrichten. De voorwaarden voor deelname worden door deverfwebshop per bestelling afgetoetst, en de tickets worden automatisch door ons toegevoegd aan de bestellingen die ervoor in aanmerking komen. 
 5. Indien de volledige bestelling wordt geretourneerd, of een deel ervan, waardoor de waarde van de bestelling lager wordt dan € 300,-, dan dient ook het ticket geretourneerd te worden. Kan het ticket niet meer worden geretourneerd, omdat het bijvoorbeeld al gebruikt werd, dan wordt de waarde ervan afgetrokken van het terug te betalen bedrag door deverfwebshop. 

3 Wedstrijd voor voucher

 1. De te winnen prijs in deze actie is: één voucher voor het Pairi Daiza Resort. deverfwebshop geeft de voucher weg aan één persoon die voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden en die door deverfwebshop aangeduid wordt als winnaar. Er wordt slechts één voucher verloot tijdens deze wedstrijd. De voucher kan ingewisseld worden tijdens het boeken van een verblijf in het Pairi Daiza Resort. De totale waarde van de voucher bedraagt € 300,-. Wenst de winnaar van de wedstrijd een verblijf van een hogere waarde te boeken, dan dient hij/zij zelf het overige bedrag te betalen bij de boeking.
 2. De winnaar van de wedstrijd wordt persoonlijk gecontacteerd.
 3. Mensen kunnen deelnemen aan de wedstrijd door tijdens de actieperiode een bestelling te plaatsen van minimaal € 300,- op deverfwebshop.be, indien zij voldoen aan de voorwaarden voor deelname, vermeld in deze actievoorwaarden, en deze aanvaarden door zich onderaan deze pagina te registreren met het e-mailadres waarmee de bestelling wordt geplaatst. Deelnemers hoeven verder geen speciale handelingen te verrichten. De voorwaarden voor deelname worden door deverfwebshop per bestelling afgetoetst, en indien de deelnemer voldoet, maakt hij/zij automatisch kans op de voucher. 
 4. Indien voor het einde van de actieperiode de volledige bestelling wordt geretourneerd, of een deel ervan, waardoor de waarde van de bestelling lager wordt dan € 300,-, dan maakt de deelnemer niet langer kans op de voucher. Indien na afloop van de actieperiode de volledige bestelling wordt geretourneerd, of een deel ervan, waardoor de waarde van de bestelling lager wordt dan € 300,-, dan dient ook de voucher geretourneerd te worden. Kan de voucher niet meer worden geretourneerd, omdat hij bijvoorbeeld al gebruikt werd, dan wordt de waarde ervan afgetrokken van het terug te betalen bedrag door deverfwebshop.